Boy Shandy & Vanny Vabiola

Boy Shandy & Vanny Vabiola


Album Kasiah Ka Carai
01. Boy Shandy - Basimpang Jalan (download)
02. Boy Shandy - Batu Tagak (download)
03. Boy Shandy - Kasiah Ka Carai (download)
04. Boy Shandy - Pasan Buruang (download)
05. Boy Shandy & Vanny Vabiola - Hompimpa (download)
06. Vanny Vabiola - Ampunkan Denai (download)
07. Vanny Vabiola - Gungguanglah Denai (download)