Sri Fayola & Ardi Alexi

Sri Fayola & Ardi Alexi


Album Mananti Maso Batamu
01. Sri Fayola - Aia Mato Bacampua Hujan (download)
02. Sri Fayola - Bialah Bulan Hilang (download)
03. Sri Fayola - Di Ujuang Jalan (download)
04. Sri Fayola - Diguno Guno (download)
05. Sri Fayola - Mahapuih Jajak Cinto (download)
06. Sri Fayola - Mandeh Nan Denai Sayang (download)
07. Sri Fayola - Manga Ragu Juo (download)
08. Sri Fayola - Paneh Manganduang Hujan (download)
09. Sri Fayola & Ardi Alexi - Babaliaklah Sri (download)
10. Sri Fayola & Ardi Alexi - Mananti Maso Batamu (download)